streszczenia i publikacje

 

STRESZCZENIA PRAC

Abstrakty, przygotowane według załączonego wzoru, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres toxse@urk.edu.pl do 30 kwietnia 2017 r.

wzór streszczenia

 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Organizatorzy Konferencji proponują Uczestnikom możliwość opublikowania artykułów w czasopismach:

Warunkiem skierowania artykułu przez Organizatorów Konferencji do publikacji w wyżej wymienionych czasopismach jest spełnienie przez Autorów wymogów redakcyjnych i merytorycznych stawianych przez czasopisma oraz uiszczenie opłaty za druk, zgodnie z cennikami poszczególnych czasopism.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR