Toxic substances in the Environment

 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Uniwersytetu Rolniczego im. H.Kołłątaja w Krakowie
ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału

w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „TOXIC SUBSTANCES IN THE ENVIRONMENT”

 

 

Zagadnienia naukowe Konferencji obejmują źródła, przemiany i oddziaływanie substancji toksycznych w środowisku w zakresie:

identyfikacji zagrożeń:

 • monitoringu środowiska,

 • metody badań substancji toksycznych w środowisku,

 • poziomy zanieczyszczenia lub skażenia oraz obiegu substancji toksycznych w środowisku,

produkcji pierwotnej i pozyskiwania surowców:

 • wpływ substancji toksycznych na rośliny i zwierzęta,

 • oddziaływanie substancji toksycznych na aktywność biologiczną gleby,

 • jakość surowców z różnych systemów produkcji rolniczej,

produkcji wtórnej i wykorzystania produktów:

 • możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów jako źródła składników nawozowych,

 • oddziaływanie procesów wytwórczych w tym odpadów na środowisko,

 • zagrożenie substancjami toksycznymi a wyzwania gospodarki obiegowej,

 • produkcja i zagospodarowanie biomasy,

 • odpady i ich recykling jako źródło substancji toksycznych, szkodliwych,

technologii ochrony środowiska:

 • sposoby oczyszczania, immobilizacji i neutralizacji substancji toksycznych występujących w środowisku,

 • metody oczyszczania wód i gruntów zanieczyszczonych substancjami chemicznymi,

 • rekultywacja gruntów zdegradowanych,

ryzyka zdrowotnego i ekologicznego:

 • analiza i ocena ryzyka ekologicznego,

 • analiza ryzyka dla zdrowia ludzi,

 • substancje toksyczne w organizmach żywych,

 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym,

 • procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem,

metod badań próbek środowiskowych:

 • metody poboru i przygotowania do analizy próbek środowiskowych,

 • analiza chemiczna próbek z matrycą środowiskową,

 • narzędzia i procedury w kontroli jakości wyników analitycznych,

aspektów prawnych dotyczących substancji toksycznych w środowisku:

 • regulacje prawne dotyczące substancji toksycznych w środowisku,

 • regulacje prawne dotyczące gospodarki trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO).

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR